Kriminalvården

#42 Vad är en permission?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

En permission innebär att en intagen under ett visst antal timmar får läm­na fängelset för att till exempel gå till Arbetsförmedlingen, gå på möte hos Anonyma Alkoholister (AA) eller hälsa på familjen. Permissioner är en del i arbetet att förbereda den som sitter i fängelse på att återvända till samhället. Att ha permission är ingen rättighet och den som har permission måste ofta ringa till fängelset vid vissa tidpunkter eller anmäla sig på till exempel ett häkte, en polisstation eller ett frivårdskontor.

Stopp för besök på anstalter och häkten

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av corona, covid -19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Stopp för besök, permission och egen inställelse

 

123 frågor och svar