#120 Vad är frivård?

Publicerad 07-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Det är kriminal­vård som bedrivs ute i samhället. De flesta som döms avtjänar faktiskt sitt straff inom frivården. Frivården har kontakt med personer som har skyddstillsyn, som är villkorligt frigivna från fängelse eller som har fotboja. Frivården hjälper dem att leva ett liv utan mer brottslighet.

Frivården har också kontakt med personer som har villkorlig dom och samhällstjänst, och ser till att de arbetar alla timmar som de har dömts till.

Här kan du läsa mer om vara dömd till straff i frivården

123 frågor och svar