Kriminalvården logotyp

#87 Vad är isoleringscell?

Publicerad 07-november-2018 i kategorin 123 frågor och svar

En särskild sorts bostadsrum där man är ensam och inte får träffa andra. Det finns olika anledningar till att en intagen lämnar sin avdelning och isoleras. En intagen kan själv ha begärt det för att få lugn och ro. Eller så har hen till exempel varit våldsam på sin avdelning eller hotat andra. Kriminalvårdens mål är att den som sitter i fängelse i möjligaste mån ska kunna vara tillsammans med andra.

123 frågor och svar