#95 Vad är skyddstillsyn?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Skyddstillsyn är ett straff som avtjänas utanför fängelset, ute i samhället. Den som dömts till skyddstillsyn kan bo kvar hemma men övervakas av Kriminalvården. Hen ska ha regelbunden kontakt med en frivårdshandläggare som ger stöd att kunna leva ett liv utan ny brottslighet efter straffet. Den som har skydds­tillsyn har en prövotid på tre år. Om hen inte sköter sig under prövotiden kan det bli fråga om längre övervakning eller ett annat straff.

123 frågor och svar