Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

#8 Vad kostar det samhället att ha människor inlåsta?

Publicerad 06-december-2018 i kategorin 123 frågor och svar

Det är dyrare att driva ett fängelse med högre säkerhet eftersom det kräver mer personal än ett fängelse med lägre säkerhet, men Kriminalvården brukar räkna med att kostnaden för att sitta i fängelse är ungefär 3 000 kronor per person och dygn. Att sitta i häkte kostar ungefär 3 600 kronor per person och dygn. För en dömd som avtjänar sitt straff i frivården, det vill säga ute i samhället istället för i fängelse, är kostnaden ungefär 250 kronor per dygn.

123 frågor och svar