Kriminalvården logotyp

Att göra affärer med Kriminalvården

Kriminalvården upphandlar varje år varor, tjänster och entreprenader till ett värde av ca 2,5 miljarder kronor. Spännvidden är stor på det vi upphandlar och det är allt från kontorsmaterial, utbildningar och fordon till IT, fastighetsentrepenader och säkerhetsverksamhet.

Våra upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger på europeisk lagstiftning. Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och se till att Kriminalvården får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad.

Hållbar upphandling

Genom upphandling har offentliga myndigheter en möjlighet att påverka vår miljö och vår omvärld. Därför har Kriminalvården krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn som bidrar till en hållbar utveckling där så är möjligt. De etiska kraven grundar sig på att leverantören ska ha och arbeta efter en uppförandekod. Denna ska baseras på ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt följa den nationella lagstiftningen i arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Vilka krav som ställs i den aktuella upphandlingen framgår i förfrågningsunderlaget.

Dialog

Ibland behöver vi få bättre förståelse eller ökad  kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla innan en upphandling startar. Vid sådana tillfällen inleds upphandlingen med att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på en på en förestående anskaffning. Detta kan göras via så kallad RFI eller extern remiss.

Vem gör upphandlingar?

Inköpsenheten är Kriminalvårdens strategiska resurs gällande upphandlingar och den enhet som genomför samtliga upphandlingar inom myndigheten baserat på verksamhetens krav.

Kontaktuppgifter till inköpseheten:

Kriminalvårdens växel: 077-228 08 00

Skicka e-post till huvudkontoret