Tips på vägen

Här är några tips på vad du kan tänka på när du ska lämna anbud till Kriminalvården.

  1. Börja i tid.
  2. Håll koll på sista dag för frågor och sista anbudsdag.
  3. Ta hjälp om du är osäker på hur ett anbud ska utformas. Du kan också begära att få se tidigare vinnares anbud och ta lärdom av det.
  4. Var noga med dina svar.
  5. Fundera på hur ditt anbud svarar upp mot det som efterfrågas  och vad du har att tillföra som är unikt. Du ska bara svara på det som efterfrågas – inget mer.
  6. Läs noga och dubbelkolla dina uppgifter. Det är viktigt att du svarar på alla uppgifter.
  7. Ställ frågor om du är osäker.
  8. Frågorna ställer du via ”Frågor och svar”. Du kan också se vad andra leverantörer  frågat samt svaren på dessa.
  9. Du har ett eget ansvar att bevaka eventuella ändringar eller kompletteringar till den sista annonsdagen.
  10. Lämna in ditt anbud i tid.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 077-228 08 00

Skicka e-post