Dialoger

Det är viktigt för oss att få information om vad som händer på marknaden. Det kan handla om utveckling inom olika branscher eller nyheter om olika produkter och tjänster. Därför inleder vi ibland upphandlingar med att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan göras via så kallad RFI eller extern remiss.

Kriminalvården publicerar material för dialoger elektroniskt. Om du redan har en bevakning via TendSign kommer du automatiskt få del av det material vi publicerar. Är du inte TendSign-användare krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på www.tendsign.com. Går du själv in och söker i TendSign efter pågående RFI:er eller externa remisser, se nedan för vilka prefix som ska användas för sökning.

RFI – Request For Information

Målet med en RFI är att Kriminalvården ska få mer information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden från olika aktörer. Som företag innebär det en möjlighet lämna information om företaget och dess varor och tjänster eller att kunna lyfta upp frågor och synpunkter som är av vikt. Kriminalvården använder sig av informationen för att ta fram ett förfrågningsunderlag i en kommande upphandling. En RFI publiceras alltid med prefixet ”RFI- ”.

Extern remiss

Extern remiss innebär en möjlighet för leverantörer att få att lämna synpunkter på utkastet till ett förfrågningsunderlag innan upphandlingen annonseras. När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen. En extern remiss publiceras med prefixet ”EXT- ”.

Att tänka på:

  • Att delta i en dialog är frivilligt och inte en förutsättning för att kunna delta i en eventuellt kommande upphandling.
  • All e-post, handlingar eller brev som skickas till Kriminalvården blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.
  • Det utgår ingen ekonomisk ersättning för inskickade svar.
  • Efter en dialog kan Kriminalvården välja att inte genomföra en upphandling.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 077-228 08 00

Skicka e-post

Externa länkar