Kriminalvården

Fakturering och e-handel

Här hittar du information om fakturering och e-handel. Observera att en faktura via mejl eller PDF inte är en e-faktura i detta sammanhang.

Obligatorisk e-faktura

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Kriminalvården, ska därför faktureras med en e-faktura. 

Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Läs mer om obligatorisk e-faktura på DIGGs webbplats

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Om e-faktura

Kriminalvården kan ta emot e-fakturor i formaten Svefaktura och PEPPOL BIS 3. Vi har öppen kommunikation till de flesta VAN-operatörer och behöver då inte godkänna er som sändande företag.

  • Kriminalvårdens VAN-operatör: CGI
  • Kriminalvårdens EDI-adress: 2021000225
  • Kriminalvårdens PEPPOL ID: 0007:2021000225 

Använder ni operatörerna Visma Proceedo, Scancloud, BGC eller TrueCommerce kontakta oss för registrering hos CGI.

Fakturans innehåll

Fakturan behöver innehålla viss information för att vara giltig. Mer information om vad en faktura ska innehålla hittar du på Skatteverket.

Fakturan måste även innehålla referens. Referens är kostnadsställe och användar-ID alternativt ordernummer.

Betalningsvillkor till Kriminalvården är 30 dagar.

Frågor/kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte har ett affärssystem som stöder e-faktura:

Använd fakturaportalen för att skapa en e-faktura och skicka till oss.

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Pappersfaktura

Kriminalvården har en gemensam fakturaadress för hela myndigheten. Pappersfakturor skickas för inskanning till adressen:

Kriminalvården

Box 507 69

20271 Malmö

  

Läs mer