Fakturering och e-handel

Här hittar du information om fakturering och e-handel. Observera att en faktura via mejl eller PDF inte är en e-faktura i detta sammanhang.

Obligatorisk e-faktura

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Kriminalvården, ska därför faktureras med en e-faktura. 

Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Läs mer om e-faktura på DIGGs webbplats

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Om e-faktura

Kriminalvården kan ta emot e-fakturor i formaten PEPPOL BIS 3 och Svefaktura.

Fakturor som skickas via Peppolnätverket:
PEPPOL ID 0007:2021000225

Fakturor som skickas som Svefaktura:

Kriminalvårdens VAN-operatör är Visma Proceedo.

Öppna flöden finns med följande operatörer: Inexchange, Pagero, Creditflow, Tieto, BGC (SEB, Danske Bank, Handelsbanken och Swedbank), Peppol, Expert system (Fakturaportal), Evry, Visma SPCS, Kofax Invoice Portal och Basware.
Har du en annan operatör behöver du kontakta oss för registrering hos Visma Proceedo.

Kriminalvårdens EDI-adress: 2021000225

Fakturor som skickas via Visma Proceedo Leverantörsportal:
Om du inte skickar så många fakturor till Kriminalvården kan du använda Visma Proceedos leverantörsportal för att skapa e-fakturor.
Kontakta oss för att få en länk för registrering.

När du tagit emot inbjudan eller om du redan har inloggningsuppgifter finns länken till leverantörsportalen Visma Proceedo här.

Fakturans innehåll

Fakturan behöver innehålla viss information för att vara giltig.

Mer information om vad en faktura ska innehålla hittar du på Skatteverket.

Fakturan måste även innehålla referens. Referens är kostnadsställe och användar-ID alternativt ordernummer.

Betalningsvillkor till Kriminalvården är 30 dagar.

Frågor/kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Pappersfaktura

För pappersfakturor ser Kriminalvården gärna att ni som leverantör använder vår leverantörsportal om ni inte kan skicka Peppol- eller Svefaktura. För att få en inbjudan till denna leverantörsportal använder ni kontaktformuläret ovan.

  

Externa länkar