Så går upphandlingen till

Här hittar du information om hur en upphandling går till steg för steg och vad du kan göra för att delta.

Vad ska du göra för att delta?

  1. Håll koll på intressanta upphandingar.
  2. Skapa konto i TendSIgn.
  3. Hämta underlag.
  4. Lämna anbud.

Illustration över upphandlingens olika delar.

Förberedelser

Kriminalvårdens krav på de varor, tjänster eller entreprenader som ska upphandlas återfinns i ett förfrågningsunderlag. Detta arbetas fram under förberedelsefasen, ofta med stöd av en expertgrupp som är väl insatta i verksamhetens behov och krav. Arbetet under förberedelsefasen kan också bestå av att göra en marknadsanalys, genomföra dialoger med potentiella leverantörer eller identifiera risker i upphandlingen. Allt för att vårt underlag ska bli så bra som möjligt. I förfrågningsunderlaget finns även en utvärderingsmodell som visar hur vi kommer att bedöma inkomna anbud.

Annonsering

När förfrågningsunderlaget är klart ska upphandlingen annonseras under en viss angiven tid (anbudstid). Beroende på upphandlingens värde annonseras upphandlingen nationellt eller inom EU. Under anbudstiden utformar du som leverantör ditt anbud. Det är det viktigt att du kontrollerar att du har besvarat alla frågor och lämnar in samtliga handlingar som har efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Under anbudstiden kan du ställa frågor om innehållet i underlaget. Vi publicerar svar, förtydliganden och kompletteringar samtidigt, för att alla leverantörer ska ha samma möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Anbudsprövning

När sista dagen för inkomna anbud varit prövar vi inkomna anbud. Detta sker först genom kvalificering där vi kontrollerar att du som leverantör uppfyller kraven på varan eller tjänsten, att alla frågor är besvarade och att efterfrågade dokument är inlämnade med det innehåll som efterfrågats. De anbud som klarar kvalificeringen utvärderas sedan efter utifrån ställda krav i förfrågningsunderlaget.

Tilldelningsbeslut

Beslut tas om vilken leverantör/vilka leverantörer som vinner avtal och besked med motivering skickas till samtliga anbudsgivare.

Avtal

Om tilldelningsbesked skickats ut elektroniskt kan avtal tecknas efter tio dagar om ingen överprövning gjorts till förvaltningsrätten. Då avtal tecknats kan det se lite olika ut. Ibland är det en ensam leverantör som får avtal och andra gånger tecknas avtal med flera leverantörer.

Avrop och leverans

När avtalet/avtalen är tecknade är det dags för beställaren att beställa/avropa. Hur beställning går till kan vara olika, men information finns alltid med i avtalet. Kriminalvården har idag infört inköpssystem och mer om det kan du läsa om under E-handel.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 077-228 08 00

Skicka e-post