Kriminalvården

Aktuella upphandlingar

Kriminalvårdens upphandlingar annonseras via upphandlingstjänsten TendSign där du som leverantör hittar det fullständiga förfrågningsunderlaget och lämnar ditt elektroniskt anbud. Nedan visas både pågående upphandlingar och dialoger. Ett underlag för dialog inleds med RFI eller EXT.