Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens organisation, ekonomi och miljöarbete

Organisation

Kriminalvårdens huvudkontor ligger i Norrköping. Häkten, anstalter och frivårdskontor är fördelade över hela Sverige. Myndigheten leds av generaldirektören.

Organisation och insynsråd

Ekonomi och planering

Under 2019 är vår sammanlagda budget 8,9 miljarder kronor. Varje år fattar generaldirektören beslut om en verksamhetsplan för det kommande året.

Ekonomi, verksamhetsplanering och budget

Miljöarbete

Kriminalvården arbetar med ambitiösa miljömål och goda resultat, för att hela tiden förbättra hur vi bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

Kriminalvårdens miljöarbete