Kriminalvårdens försäkringar

Här hittar du information om de försäkringar Kriminalvården har tecknat, vad som gäller för självrisk, preskriptionstid och ansökan eller skadeanmälan.

Det författningsreglerade personskadeskyddet 

Personskadeskyddet innefattar:

 • klienten vid personskada
 • de efterlevande till klienten vid dödsfall.

Det författningsreglerade personskadeskyddet

Försäkring för utländska besökare

Försäkring för utländska besökare innefattar:

 • olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Försäkring för utländska medborgare

URA försäkring inklusive kompletterande egendomsförsäkring

Försäkring URA innefattar:

 • personskadeskydd och ett skydd som motsvarar en reseförsäkring samt egendomsförsäkring.

URA Försäkring

Patientskadeersättning

Patientskadeersättning innefattar:

 • om en klient som drabbas av personskada i samband med hälso- och sjukvård inklusive tandvård inom Kriminalvården, då kan klienten i vissa fall ha rätt till patientskadeersättning enligt vad som följer av patientskadelagen (1996:799).

Patieentskadeersättning

Försäkring för lekmän

Försäkring för lekmän innefattar:

 • skada för icke anställda med särskilda uppdrag i Kriminalvården.
  ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Försäkring för lekmän

Försäkring för barn till intagna eller häktade

Försäkring för barn till intagna eller häktade innefattar:

 • ett särskilt personskadeskydd för barn till intagna eller häktade, som täcker personskador genom olycksfall för barn till de intagna som vistas i anstalt och häkte.

Försäkring för barn till intagna eller häktade

Försäkring för fodervärdar för Kriminalvårdens hundar

Försäkring för fodervärdar för Kriminalvårdens hundar innefattar:

 • Särskilt personskadeskydd vid personskada som uppstått av att hunden orsakat en fodervärd och dennes familj i samband med hanteringen av hunden under icke-tjänstetid.

Försäkring för fodervärdar

Partnerkontaktperson PKP

Partnerkontaktperson PKP innefattar:

 • personskada för partnerkontaktperson under uppdrag och kontakttillfällen med målsäganden.
 • tiden partnerkontaktpersonen utför uppdrag åt Kriminalvården och vid direkt färd till och från förrättningen.  

Försäkring för partnerkontaktperson

Kontaktformulär

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan