Kriminalvården

Så fungerar utvisnings- uppdragen

Kriminalvårdens nationella transportenhet utför transporter för Kriminalvården, men också på uppdrag av andra myndigheter

Tvångsutvisningar

När en asylsökande får avslag på sin asylansökan och inte frivilligt lämnar landet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Polisen säkrar att ärendet blir verkställbart och gör sedan en transportbeställning till Kriminalvården. Kriminalvården planerar resan och bemannar med lämpligt antal transportpersonal samt eventuell medicinsk personal och poliser vid förhandlingssituationer.

Kriminalvårdens personal besöker personen som ska utvisas före resan för att förklara hur resan är planerad och försöka förmå personen att frivilligt följa med. Besöket syftar också till att skapa ett förtroende mellan personen och transportpersonalen samt se till att personen är väl förberedd och införstådd med vad som ska ske.

På avresedagen hämtas personen för avfärd till flygplatsen och ombordstigning på flygplanet, vilket oftast sker vid sidan om ordinarie incheckning och ombordstigning. Framme i mottagarlandet säkerställer personalen att personen accepteras av mottagarlandet.

Befogenheter

Kriminalvården hanterar personer som är i en svår situation som inte vill återvända frivilligt. De flesta utvisningar går lugnt till, men det händer att personer fysiskt motsätter sig utvisningen eller uppträder våldsamt. För att resan ska kunna genomföras kan situationen kräva att transportpersonalen använder vissa tvångsmedel, till exempel att fysiskt föra personen framåt eller hålla i personen. Kriminalvårdens rätt att använda tvång grundar sig framför allt på bestämmelser i brottsbalken.

Under det senaste året har någon form av tvångsmedel använts vid 6 procent av utvisningsresorna. Den utrustning som kan användas är ”bodycuff”, kardborreremmar, handfängsel och spotthuva.

En bodycuff fixerar händerna vid midjan. Kardborreremmar används för att spänna fast benen och spotthuva träs på om personen spottar mot transportpersonalen. Spotthuvan är vit, tillverkad av bomull/polyester och har ett finmaskigt nät för fri sikt framåt.