Kriminalvården

Kriminalvårdens transportenhet

När klienter ska förflyttas mellan häkten och anstalter är det Kriminalvårdens nationella transportenhet som gör det.

Kriminalvårdens transportenhet utför transporter för Kriminalvården, men också för till exempel Polisen och landets kommuner.

Transporterna sker både inom Sverige och till andra länder. I Sverige flyttar transportenheten i första hand intagna mellan olika anstalter och häkten. Utrikes sker transporter av intagna som till exempel ska utvisas efter avtjänat straff, men också avvisningar och utvisningar åt Migrationsverket.

Enhetens stab och administration är placerad på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping och transporterna planeras från planeringskontoret i Arvidsjaur. Transporterna utförs av personal på något av de 21 lokalkontoren som finns runt om i landet. Inom transportenheten arbetar drygt 400 personer.

Från och med 1 april 2017 tar Kriminalvården över ett stort antal transporter av frihetsberövade från polisen. Det innebär att andra myndigheter i många fall ska vända sig direkt till Kriminalvården för att beställa transporter.