Miljöarbete

Kriminalvården arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling genom ett systematiskt miljöledningsarbete.

Miljöledningsarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och utgår från Kriminalvårdens policy och plan för miljöledning 2021-2023. Genom miljöarbetet ska Kriminalvården bidra till att Sveriges miljömål och de globala målen uppfylls.

Utifrån en miljöutredning ska myndigheter årligen planera, genomföra, följa upp och redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket.

Om miljöledning i statliga myndigheter på Naturvårdsverkets webbplats