Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Miljöarbete

Kriminalvården arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling genom ett systematiskt miljöledningsarbete.

Miljöledningsarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och utgår från miljöplanen som gäller för åren 2019-2020. Genom miljöarbetet ska Kriminalvården bidra till att Sveriges miljömål och de globala målen uppfylls.

I Naturvårdsverkets bedömning av myndigheters miljöarbete hamnade Kriminalvården år 2017 i gruppen myndigheter med högst poäng.

Här kan du läsa Kriminalvårdens miljöplan och Naturvårdsverket senaste rapport Miljöledning i staten 2017.