Kriminalvården

Miljöarbete

Kriminalvården arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling genom ett systematiskt miljöledningsarbete.

Miljöledningsarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och utgår från miljöplanen som gäller för åren 2019-2020. Genom miljöarbetet ska Kriminalvården bidra till att Sveriges miljömål och de globala målen uppfylls.

I Naturvårdsverkets bedömning av myndigheters miljöarbete hamnade Kriminalvården år 2017 i gruppen myndigheter med högst poäng.

Här kan du läsa Kriminalvårdens miljöplan och Naturvårdsverket senaste rapport Miljöledning i staten 2017.