Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn ska återspegla Kriminalvårdens vision och ambition på miljöområdet och är den grundläggande delen i miljöledningssystemet. Här är Kriminalvårdens miljöpolicy som beslutades 2013.

Kriminalvården ska vara en miljömedveten myndighet där hänsyn till miljön ska prägla vår verksamhet och bli en naturlig del av vårt arbete. Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete som kännetecknas av ständiga förbättringar och som bidrar till en hållbar utveckling. Detta ska vi förverkliga genom att:

  • Minska utnyttjandet av naturens resurser, genom att hushålla med energi, använda förnybara energikällor och naturresurser, samt minimera uppkomsten av avfall.
  • Ställa krav på användning av miljöanpassade lösningar vid ny- och ombyggnation.
  • Vid varje anskaffning sträva efter att uppnå minsta möjliga miljöbelastning.
  • Minska miljöbelastningen från transporter och tjänsteresor genom att nyttja modern kommunikationsteknik och använda kollektiva färdmedel.
  • Engagera medarbetare och klienter i miljöarbetet, samt se till att personal har kunskap inom miljöområdet.
  • Följa de miljölagar och andra miljökrav som verksamheten berörs av.