Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Organisation

Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner, ett servicecenter, en transportenhet och ett huvudkontor med nio avdelningar.

Kriminalvårdens huvudkontor ligger i Norrköping och varje region har ett regionkontor.

Den sista december 2018 fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårdskontor fördelade över hela Sverige.

Myndigheten leds av tf. generaldirektör Stefan Strömberg. Varje region leds av en regionchef. En anstalt/häkte- eller frivårdschef har ansvar för ett verksamhetsområde som består av ett eller flera häkten, anstalter eller frivårdskontor. Kriminalvårdsinspektören leder arbetslag med kriminalvårdare eller frivårdsinspektörer i det dagliga arbetet med våra klienter.

Vid huvudkontoret finns åtta avdelningar, ett servicecenter, generaldirektörens stab, den nationella transportenheten samt internrevisionen. De åtta avdelningarna är:

 • Avdelningen för ledningsstöd
 • Avdelningen för anstalt och häkte
 • Avdelningen för frivård
 • Avdelningen för säkerhet
 • Avdelningen för ekonomi och fastighet 
 • HR-avdelningen
 • IT-avdelningen
 • Avdelningen för kommunikation

Kriminalvårdens organisation

Senast uppdaterad augusti 2019

Klicka på bilden för att förstora den. Du kan också ladda ner bilden som pdf. 

Kriminalvårdens transportverksamhet

I Sverige flyttar transportenheten framförallt klienter mellan olika anstalter och häkten. Till utlandet transporteras klienter som till exempel ska utvisas efter avtjänat straff, men transporttjänsten sköter också avvisningar och utvisningar för Migrationsverket. Även landets kommuner och Polisen kan få hjälp med förflyttningar.

Under 2018 transporterades 90 000 personer inom Sverige och 4 700 personer utomlands.

Insynsrådet

Kriminalvårdens insynsråd består av generaldirektören, som är ordförande, och högst åtta ledamöter utsedda av regeringen. Rådet ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Detta för att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet har ingen beslutsfunktion.

I insynsrådet sitter:

 • Stefan Strömberg, ordf. tf. generaldirektör Kriminalvården
 • Mariana M Duarte (MP) ledamot av Stockholms kommunfullmäktige
 • Ellen Juntti (M), riksdagsledamot
 • Petter Löberg (S), riksdagsledamot
 • Elin Lundgren (S), riksdagsledamot
 • Ulrika Borg, advokat

Övervakningsnämnderna

Det finns 28 övervakningsnämnder utspridda i landet. De leds av domare, som tillsammans med vice ordförande, utses av regeringen. De övriga tre ledamöterna är lekmän och utses av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige, beroende på om verksamhetsområdet består av en eller flera kommuner.

För klienter i frivården beslutar nämnderna i frågor om varning, föreskrifter, övervakning och omhändertagande. För intagna i anstalt prövar övervakningsnämnderna om en vårdvistelse, utökad frigång eller vistelse i halvvägshus ska avbrytas på grund av misskötsamhet. Och för klienter med intensivövervakning (fotboja) fattar nämnderna det slutliga beslutet om intensivövervakningen ska avbrytas och ersättas med fängelse.