Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvårdens ledning

Nationella ledningsgruppen är ett stöd till generaldirektören. I nationella ledningsgruppen ingår avdelningscheferna, chefen för nationella transportenheten, chefen för generaldirektörens stab och chefsjuristen. Generaldirektören är chef.

Kriminalvården har ledningsgrupper på nationell, regional och lokal nivå. Ledningsgrupperna utgör rådgivande organ och forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive nivå och ansvarsområde. 

 

Kriminalvårdens nationella ledningsgrupp

 

Stefan Strömberg

Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör. Generaldirektören är myndighetschef och anställs av regeringen.

 

Hanna Jarl

Kriminalvårdsdirektör och chef för avdelningen för ledningstöd. Kriminalvårdsdirektören utgör tillsammans med generaldirektören myndighetsledningen och är ersättare när denne inte är på plats.

 

Lennart Palmgren

Direktör och chef för avdelningen för frivård samt häkte och anstalt. 

 

 

Kenneth Holm

Säkerhetsdirektör och chef för avdelningen för säkerhet.

 

Björn Myrberg

Ekonomi- och fastighetsdirektör och chef för ekonomi- och fastighetsavdelningen.

 

Johan Modin

HR-direktör och chef för avdelningen för HR.

 

 

Håkan Klarin

IT-direktör och chef för avdelningen för IT.

 

Ulrika Ohlson

Kommunikationsdirektör och chef för avdelningen för kommunikation

 

Johan Mellbring

Chef för nationella transportenheten.

 

 

Linda Romanus

Chef för generaldirektörens stab.

 

 

Linda Romanus, chef för generaldirektörens stab

Elisabeth Lager

Chefsjurist och chef för rättsenheten.