Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvårdens ledning

Nationella ledningsgruppen är ett stöd till generaldirektören. I nationella ledningsgruppen ingår avdelningscheferna, chefen för nationella transportenheten, chefen för generaldirektörens stab och chefsjuristen. Generaldirektören är chef.

Kriminalvården har ledningsgrupper på nationell, regional och lokal nivå. Ledningsgrupperna utgör rådgivande organ och forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive nivå och ansvarsområde. 

 

Kriminalvårdens nationella ledningsgrupp

 

Nils Öberg

Kriminalvårdens generaldirektör. Generaldirektören är myndighetschef och anställs av regeringen

Elisabet Åbjörnsson Hollmark 

Kriminalvårdsdirektör och chef för avdelningen för ledningstöd. Kriminalvårdsdirektören utgör tillsammans med generaldirektören myndighetsledningen och är ersättare när denne inte är på plats

Hanna Jarl

Anstalts- och häktesdirektör och chef för avdelningen för anstalt och häkte

Lennart Palmgren

Frivårdsdirektör och chef för avdelningen för frivård

 

Kenneth Holm

Säkerhetsdirektör och chef för avdelningen för säkerhet

 

Björn Myrberg

Ekonomi- och fastighetsdirektör och chef för ekonomi- och fastighetsavdelningen 

Johan Modin

HR-direktör och chef för avdelningen för HR

 

Håkan Klarin

IT-direktör och chef
för avdelningen för IT

Ulrika Ohlson

Kommunikationsdirektör och chef för avdelningen för kommunikation

Ulrika Ohlson, kommunikationsdirektör och chef för avdelningen för kommunikation

Johan Mellbring

Chef för nationella transportenheten

 

Linda Romanus

Chef för generaldirektörens stab

Linda Romanus, chef för generaldirektörens stab

Elisabeth Lager

Chefsjurist och chef för rättsenheten

 

Joacim Trybom

Enhetschef för Kriminalvårdens servicecenter

Angelica Davidsson Nirving

Chef för Internrevisionen