Kriminalvården

Kriminalvårdens ledning

Nationella ledningsgruppen är ett stöd till generaldirektören. I nationella ledningsgruppen ingår avdelningscheferna, chefen för nationella transportenheten och chefsjuristen. Generaldirektören är chef.

Kriminalvården har ledningsgrupper på nationell, regional och lokal nivå. Ledningsgrupperna utgör rådgivande organ och forum för information, diskussion, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom respektive nivå och ansvarsområde. 

Kriminalvårdens nationella ledningsgrupp

 

Stefan Strömberg

Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör. Generaldirektören är myndighetschef och anställs av regeringen.

 

 

 

Hanna Jarl

Kriminalvårdsdirektör och chef för avdelningen för ledningstöd. Kriminalvårdsdirektören utgör tillsammans med generaldirektören myndighetsledningen och är ersättare när denne inte är på plats.

 

 

Lennart Palmgren

Direktör och chef för avdelningen för frivård samt häkte och anstalt. 

 

 

 

 

Kenneth Holm

Säkerhetsdirektör och chef för avdelningen för säkerhet.

 

 

 

 

Björn Myrberg

Ekonomi- och fastighetsdirektör och chef för ekonomi- och fastighetsavdelningen.

 

 

 

 

Johan Modin

HR-direktör och chef för avdelningen för HR.

 

 

 

 

Håkan Klarin

IT-direktör och chef för avdelningen för IT.

 

 

 

 

Ulrika Ohlson 

Kommunikationsdirektör och chef för avdelningen för kommunikation.

 

 

 

 

Johan Mellbring

Chef för nationella transportenheten, NTE.