Kriminalvården

Kriminalvårdens regioner

Kriminalvården är uppdelad i sex regioner. Regionerna består av ett regionkontor och ett antal häkten, anstalter och frivårdskontor. Varje region leds av en regionchef. 

Det finns sex regioner som är geografiskt indelade.

  • Region nord med regionkontor i Härnösand.
  • Region mitt med regionkontor i Örebro.
  • Region Stockholm.
  • Region Öst med regionkontor i Linköping.
  • Region väst med regionkontor i Göteborg.
  • Region syd med regionkontor i Malmö.

Regionkontoren leder, planerar, stödjer och samordnar arbetet med att verkställa straff, ha häktesverksamhet och utföra personutredning i brottmål i regionerna.

Sex regioner leds av sex regionchefer

Regioncheferna ansvarar för att den operativa kriminalvården utförs och utvecklas. De har personalansvar för regionens kriminalvårdschefer, verksamhetsutvecklare, koordinator och assistent. 

Cathrin Ahlgren, chef region nord

Fia Lundbäck, chef region mitt

Susanne Wedin, chef region Stockholm

Sanela Ovcina, chef region väst

Niklas Bellström, chef region öst

Per Björkgren, chef region syd