Kriminalvårdens regioner

Kriminalvården är uppdelad i sex regioner. Regionerna består av ett regionkontor och ett antal häkten, anstalter och frivårdskontor. Varje region leds av en regionchef. 

 

Det finns sex regioner som är geografiskt indelade.

 • Region Nord med regionkontor i Härnösand.
 • Region Mitt med regionkontor i Örebro.
 • Region Stockholm.
 • Region Öst med regionkontor i Linköping.
 • Region Väst med regionkontor i Göteborg.
 • Region Syd med regionkontor i Malmö.

 

Regionkontoren leder, planerar, stödjer och samordnar arbetet med att verkställa straff, ha häktesverksamhet och utföra personutredning i brottmål i regionerna.

Sex regioner leds av sex regionchefer

Regioncheferna ansvarar för att den operativa kriminalvården utförs och utvecklas. De har personalansvar för regionens kriminalvårdschefer, verksamhetsutvecklare, koordinator och assistent. 

Regionchefer

 • Johan Modin, chef Region Nord
 • Fia Lundbäck, chef Region Mitt
 • Susanne Wedin, chef Region Stockholm
 • Per Björkgren, chef Region Väst
 • Niklas Bellström, chef Region Öst
 • Anna Svartbeck Lilja, chef Region Syd.