Övervakningsnämnder

Telefonsamtal till övervakningsnämnderna kopplas via Kriminalvårdens växel på nummer 077-228 08 00.

Du kan läsa mer om våra Övervakningsnämnder här. Där hittar du även blankett för arvodesräkning för personal i Övervakningsnämnden att ladda ner. 

Postadresser till övervakningsnämnderna


Borlänge
Box 139
781 22 Borlänge

Borås

Box 380
501 13 Borås

Eskilstuna
Box 14347
630 14 Eskilstuna

Gävle
Box 1223
801 36 Gävle

Göteborg
Box 278
401 24 Göteborg

Halmstad
Box 645
301 16 Halmstad

Helsingborg
Box 7091
250 07 Helsingborg

Jönköping
Box 633
551 18 Jönköping

Kalmar
Box 189
593 23 Västervik

Karlstad
Box 655
651 14 Karlstad

Kristianstad
Fästningsgatan 2 c
291 34 Kristianstad

Linköping
Brigadgatan 19
581 33 Linköping

Luleå
Box 294
971 09 Luleå

Malmö
Box 3172
200 22 Malmö

Mariestad
Box 69
541 22 Skövde

Stockholms Centrums första
Box 12084
102 23 Stockholm

Stockholms Centrums andra
Box 12084
102 23 Stockholm

Stockholm Norr
Box 213
191 23 Sollentuna

Stockholm Söder
Box 1214
141 25 Huddinge

Sundsvall
Box 180
851 03 Sundsvall

Umeå
Box 50
901 02 Umeå

Uppsala
Box 1223
751 42 Uppsala

Visby
Box 1268
621 23 Visby

Vänersborg
Box 215
462 23 Vänersborg

Västerås
Box 1143
721 28 Västerås

Ystad
Box 267
271 25 Ystad

Örebro
Box 274
701 45 Örebro

Östersund
Box 655
831 27 Östersund