Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens uppdrag

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vår uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet. Kriminalvården lyder under regeringen och hör till Justitiedepartementets ansvarsområde.

I den dagliga verksamheten arbetar vi med att påverka våra klienter till att inte återfalla i brott. Vi värnar om en human människosyn och om klienternas integritet och rättssäkerhet. Den som avtjänar ett straff ska göra det på ett säkert sätt och ska inte kunna begå brott under sin tid i Kriminalvården.

Minska återfallen

Ett sätt att öka tryggheten i samhället är att minska antalet återfall i brott. Det arbetar vi med genom motiverande samtal, behandlingsprogram, sysselsättning och en möjlighet för de intagna att förbättra bristande skolgång.

Våra klienter ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och droger när de lämnar Kriminalvården än de var innan. Det kallar vi "Bättre ut".