Kriminalvården logotyp

Internationell överföring av straff

Kriminalvården beslutar i frågor om överförande av påföljder till och från andra länder. Beroende på vilket land och vilken påföljd det rör kan regelverk skilja sig.

Kriminalvården beslutar om överförande av:

  • påföljder som innebär fängelse, rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård till och från andra länder i EU. Kriminalvården är utsedd till behörig myndighet.
  • övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse till och från andra länder i EU. Kriminalvården är utsedd till behörig myndighet.
  • frivårdspåföljder till och från andra länder i EU. Kriminalvården är utsedd till behörig myndighet.
  • fängelsestraff till och från Island och Norge.
  • frivårdspåföljder med övervakning och övervakning efter villkorlig frigivning från Island och Norge.
  • fängelsestraff från Sverige till andra länder utanför Norden och EU.

Vid frågor om överförande från andra länder utanför Norden och EU till Sverige är det Justitiedepartementet som tar hand om ärendena. Vid frågor om överförande av skyddstillsyn och övervakning efter villkorlig frigivning till Danmark, Finland, Island och Norge från Sverige hanteras ärendena av Övervakningsnämnden.

Genom att ta hänsyn till den dömdes anknytning till landet, som hemvist och medborgarskap, ska man underlätta för den dömde att anpassa sig till ett laglydigt liv i det land han eller hon kommer att vistas i efter verkställd påföljd.

Den dömde kan ansöka själv, men samtycke är inte alltid nödvändigt och i vissa fall kan överförande av straffverkställigheten ske trots att den dömde motsätter sig ett sådant överförande.

När Kriminalvården avgör lämplighet tar man hänsyn till förhållanden och verkställighetsregler i det andra landet och om den dömde har pågående lagföring i Sverige.

Beroende på vilket land det är kan reglerna skilja sig åt. Det finns lagar som reglerar överförande inom Norden, inom EU och till och från länder utanför EU och Norden.