Överförande till Sverige

Om den dömde önskar att avtjäna sin påföljd i annat land kan den dömde skicka in en ansökan till Kriminalvården. Här beskriver vi hur man går till väga.

För att ett överförande ska ske måste både Sverige och det andra landet godkänna det. I vissa fall krävs det också att den dömde går med på att verkställigheten överförs.

Ansöka från nordiskt eller EU-land

Om man vill avtjäna en nordisk dom i Sverige (fängelse eller frivårdspåföljd, eller övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse), kan man ansöka hos det nordiska landet där man dömts och be dem kontakta Kriminalvården. 

Om man vill avtjäna en europeisk dom i Sverige (fängelse eller frivårdspåföljd, eller övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse), kan man ansöka hos landet där man dömts och be dem kontakta Kriminalvården (undantaget de länder som inte tillämpar EU:s rambeslut). 

Ansökan om att få verkställa en utländsk dom i Sverige kan också skickas direkt till:

Kriminalvårdens huvudkontor

Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden

601 80 Norrköping.

Ansöka från andra länder

Vid frågor om överförande av domar från länder utanför Norden och som inte tillämpar EU:s rambeslut är det Justitiedepartementet, Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) som bör kontaktas.

Konsekvenser av ett överförande till Sverige

Verkställigheten, avtjänandet av den utländska domen, kommer att ske enligt svenska regler. Det innebär bland annat att villkorlig frigivning och övervakning efter villkorlig frigivning kommer att ske enligt svenska regler. 

Om den dömde är frihetsberövad i det andra landet kommer personen att transporteras till Sverige. 

Om personen är på fri fot när beslutet meddelas kommer den svenska Kriminalvården (om det är fängelsepåföljd, frivårdspåföljd eller övervakning efter villkorlig frigivning) att kontakta den dömde. Om det är en påföljd som innebär rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård kommer ansvariga svenska myndigheter att kontakta den dömde.