Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

I fredens tjänst

På uppdrag av FN och EU bidrar Kriminalvården med personal till olika fredsbevarande projekt och till att återuppbygga rättsystemet i krigshärjade länder. Det är ett viktigt arbete för mänskliga rättigheter.

En av de viktigaste grunderna i ett samhälle är att rättskedjan fungerar. Först då kan människor känna trygghet och framtidstro, vilket är centralt för att kunna bygga upp ett land.

Sverige ligger i framkant i europeisk jämförelse när det gäller engagemanget för att utveckla rättsväsende i samband med FN:s fredsbevarande uppdrag. Vi är det land i Europa som bidrar med flest kriminalvårdare till FN. 

Kriminalvården arbetar även på hemmaplan för FN och har haft uppdraget att utveckla en manual för en internationell kriminalvårdsutbildning.

Kriminalvårdens utlandsstyrka är en resursbank som består av anställda som anmält sitt intresse för utlandstjänstgöring. I utlandsstyrkan finns en rad yrkeskategorier representerade: allt från kriminalvårdare till chefer, administratörer, frivårdsinspektörer och utbildare.

Om utlandstjänstgöring

I följande länder deltar kriminalvårdare i fredsbevarande uppdrag 2015: Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Centralafrikanska republiken, Somalia och Mali. 

Personalen i Kriminalvårdens utlandsstyrka är anställda hos Kriminalvården och har flera års yrkeserfarenhet av kriminalvård.

Aktuella missioner