Kriminalvården

Internationella uppdrag – i fredens tjänst

Svensk kriminalvård bidrar till FN:s och EU:s verksamhet för att utveckla demokrati och förbättra rättsväsendet i länder med svag centralmakt efter till exempel krig och konflikter eller naturkatastrofer.

Fredsutveckling och stabila rättsväsenden går hand i hand. Att befolkningen är trygg och har tillit till institutioner som domstol, åklagarmyndighet, polisväsende och kriminalvård är viktigt för återuppbyggnaden av ett samhälle. Ett effektivt rättsväsende är nödvändigt för en varaktig fred, samtidigt som det är viktigt att de mänskliga rättigheterna respekteras för dem som rättsväsendet utreder, lagför och verkställer.

Kriminalvården har sedan 2005 på regeringens uppdrag förberett sin personal för längre utlandstjänstgöring genom insatsförberedande kriminalvårdsspecifik utbildning, kallad Prison and Probation Officers Course. Utbildningen baserar sig på en manual som Kriminalvården tagit fram och är ackrediterad av FN.

I Kriminalvårdens utlandsstyrka finns många yrkesgrupper – till exempel kriminalvårdare, administratörer, utbildare, psykologer och frivårdsinspektörer. Kriminalvården har sänt personal till 13 fredsbevarande insatser, däribland Somalia, Haiti, Palestina, Kosovo, Liberia och Demokratiska republiken Kongo. Över 100 Kriminalvårdsexperter har fullföljt längre utlandsstationeringar, därtill har ett antal mindre projekt anordnats för att stötta andra länders utbildningsinsatser. Samtliga medarbetare i utlandsstyrkan är anställda hos Kriminalvården och har flera års yrkeserfarenhet av kriminalvård.  

Aktuella missioner