Kriminalvårdens remissvar

Varje år får Kriminalvården yttra sig i olika förslag från regeringen. Remissförfarandet innebär att myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får yttra sig över ett förslag. Här finns de senaste svaren från Kriminalvården. 

Remissvar 2019

Remissvar 2018

Remissvar 2016

Remissvar 2015