Kriminalvården

Klienten ska vara "Bättre ut"

Visionen "Bättre ut" bygger på en värdegrund som Kriminalvårdens anställda har arbetat fram. Vi vill att våra klienter ska ha en bättre chans till ett lagligt liv efter att de har avtjänat sitt straff hos oss. Deras tid i Kriminalvården ska innebära en positiv skillnad.

För att utföra vårt uppdrag på ett bra sätt behöver vi arbeta klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt. På så sätt ökar Kriminalvården förtroendet hos klienter och allmänhet.

Kriminalvårdens arbete ska vara brottsförebyggande, öka människors trygghet och bidra till ett tryggare samhälle. Det kräver att vi aktivt medverkar i utvecklingen av Kriminalvårdens uppdrag.  

En viktig del av Kriminalvårdens vision är de fyra nollvisionerna: 

  • Inga rymningar
  • Inga droger
  • Inga kriminella aktiviteter
  • Inget våld, inga hot eller trakasserier