Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Särskilda uppdrag

Regeringen kan genom ett särskilt regeringsbeslut tilldela Kriminalvården uppdrag som löper över en kortare eller längre tid.

Kriminalvården arbetar just nu med dessa uppdrag utifrån särskilda regeringsbeslut.

  • Insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott

Förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott

För att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott behövs effektiva och målgruppsanpassade insatser. Därför får Kriminalvården i uppdrag att utveckla återfallsförebyggande behandlingsinsatser för personer som dömts för våld mot närstående och utreda förutsättningarna för förebygga återfall i hedersrelaterade brott.

Kriminalvården har tidigare utfört uppdragen Förstärkta insatser för unga i kriminalvård och förstärkta insatser för våldsamma män. Insatserna har bland annat lett till att en ökad andel klienter med våldsproblematik genomgår relevanta behandlingsprogram. Kriminalvården har också genomfört studier för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2021.