Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Särskilda uppdrag

Regeringen kan genom ett särskilt regeringsbeslut tilldela Kriminalvården uppdrag som löper över en kortare eller längre tid.

Kriminalvården arbetar just nu med dessa uppdrag utifrån särskilda regeringsbeslut.

  • Förstärkta insatser för unga dömda.
  • Förstärka insatser för våldsamma män.

 

Förstärkta insatser för unga i kriminalvård

Varje år döms cirka 500 personer under 21 år till fängelse och omkring 1 400 personer påbörjar övervakning.

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att göra en särskild satsning för att stärka det redan pågående återfallsförebyggande arbetet med unga dömda. Det handlar om att utveckla samarbetet med andra myndigheter och aktörer och att motivera till och underlätta unga dömdas utträde ur kriminella grupperingar. Kriminalvården ska även höja kontrollen under övervakning så att misskötsamhet kan bemötas tidigt.

När de unga lämnar Kriminalvården vill vi att de ska vara bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och droger. Därför är det viktigt att under strafftiden förbättra deras förutsättningar på arbetsmarknaden genom att planera deras sysselsättning (arbete, studier, självförvaltning) i ännu högre grad än idag.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.

Förstärka insatser för våldsamma män

Det uppdrag Kriminalvården har fått från regeringen är att stärka återfallsförebyggande insatser mot våldsamma män. Det gäller riskbedömningar och motivations- och behandlingsinsatser. Kriminalvården ska även förstärka samarbetet med andra myndigheter och aktörer i planeringen och förberedelserna inför tiden efter frigivning. Samråd ska ske med Socialstyrelsen.

Detta är en förlängning av det uppdrag Kriminalvården hade åren 2008-2010, då vi ökade insatserna för sexualbrottsdömda män som dömts för våld i nära relation.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.