Kriminalvården

December

Medaljer för utlandstjänst

Varje år gör kriminalvårdare stora insatser i missioner för FN och EU och hedras sedan med medalj. I år fick ett dussintal ta emot en silvermedalj. Och Ing-Marie Larsson förärades med en guldmedalj för sina extraordinära insatser i Sydsudan. 

Bakning och pyssel skapar julstämning

Julen är en högtid som många av oss förknippar med familjen. En tid då man samlas, äter god mat och byter julklappar. Men så ser det inte ut för alla. I Kriminalvårdens häktesverksamhet befinner sig varje dag cirka 1700 personer.  Personer som kommer att fira julaftonskvällen långt ifrån familj och vänner.

Generaldirektören höll prestigefylld föreläsning i London

Just nu finns ett stort internationellt intresse för den svenska kriminalvårdsmodellen. Senast väckte den stor uppmärksamhet i Storbritannien.

Debatt och miljö i nya Omkrim

I tidningen Omkrim finns en ny avdelning med debatt om kriminalvård. Du kan själv svara på debattinlägg från webbplatsen. Läs mer i tidningen som denna gång fördjupar sig i miljöfrågor, med bildreportage om återbruk av textilier, smartare inköp, eco-driving och grönare vardag.

Rättegång om Huddingehändelsen startar

I dag börjar rättegången i Södertörns tingsrätt där tre före detta chefer på häktet Huddinge står åtalade för arbetsmiljöbrott.

November

Satsning på ungdomspsykologer

Fler psykologer ska anställas inom Kriminalvården för att öka stödet till framförallt unga klienter.

Fint pris till webbplatsen

Kriminalvårdens nya webbplats fick igår ta emot pris för bästa webbplats i offentlig sektor. Tydliga ingångar som ger svar på besökarnas frågor är en del av motiveringen till utmärkelsen.

Pris för samverkan

Kriminalvårdens regionchef Malin Aronsson fick ta emot pris när Göteborgs universitet uppmärksammade samverkan i Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Luleå blir landets nordligaste Krami

Målet är att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. 

Oktober

Webbplatsen finalist i EPiServer Awards

Vår nya webbplats är nominerad i EPiServer Awards 2014 för bästa webb inom Offentlig sektor.

Ny metod för samverkan

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram ett seminarieformat för stärkt samverkan mellan organisationer.

Vi agerar sedan ett år tillbaka

Generaldirektör Nils Öberg svarar på frågor om transporttjänstens utrikesresor och de uppgifter som framkommit i Kriminalvårdens internrevisions rapport och i Sveriges radios granskning.

GD mötte ideella föreningar

I arbetet med att återanpassa klienter till samhället står Kriminalvården inte ensamma. Nyligen samlades de tio ideella föreningar som får statsbidrag av Kriminalvården.

De rustar tillsammans

Peter Frisk och Martina Mannerstråle måste hela tiden vara beredda att rusta sig för incidenter på anstalterna. Men lika viktigt är det att finnas till hands innan faran är där. 

Personal rekryteras till Norrköping

Kriminalvården öppnar ett servicecenter i Norrköping.

Nya Omkrim har tema incident

Hur gör vi om några intagna känner sig så frustrerade att de vill bränna ner hela stället eller tar en i personalen som gisslan? Läs nya Omkrim.

Kirseberg fyller 100 år

Hundra år av tidsenlig kriminalvård har passerat på anstalten Kirseberg i Malmö. Fängelset har jubilerat med bland annat föreläsning och utställning för allmänheten.

”Svensk kriminalvård står för värdighet, respekt och empati”

I fem dagar har den amerikanska delegationen besökt häkte, anstalt och frivård. På en avslutande konferens i Stockholm, inför medarbetare och externa samverkanspartners, summerade de sina intryck.

September

USA-besök med seminarium

Delstatschefer från amerikansk kriminalvård besöker Kriminalvården denna vecka.

Fängelsebiblioteken ska lyftas

Kriminalvårdens biblioteksverksamhet ska få ett lyft. Just nu utreds verksamheten och vid Bok- och biblioteksmässan berättade biblioteksutredare Lo Ek och Generaldirektör Nils Öberg om bibliotekslyftet.

Kriminalvården tar över anhållna i Göteborg

Kriminalvårdens generaldirektör och länspolismästaren invigde på torsdagen den 25 september en ny avdelning på häktet Göteborg.

Möt en kriminalvårdare

På söndag kan allmänheten möta kriminalvårdare under ”öppet hus”-förhållanden på Kirsebergsbiblioteket i Malmö.

Lär dig mer om Kirseberg

Kriminalvårdare Björn Sandberg, som har historisk kännedom om anstalten Kirseberg, håller ett föredrag om anstaltens historia.

En modern webbplats är lanserad

Kriminalvården har gjort om sin webbplats. Det ska nu vara lättare att hitta information som är anpassad för den som är dömd till straff, är anhörig eller vill söka jobb hos oss.

Många beröringspunkter för de nordiska länderna

Under veckan har generaldirektör Nils Öberg haft besök av sina gd-kollegor från Danmark, Norge och Finland.

Start för bibliotekssatsning

Lo Ek från Norrköpings stadsbibliotek ska se över Kriminalvårdens biblioteksverksamhet.

Augusti

”Det här kommer bli större för varje år”

Närmare 150 kollegor i Kriminalvården visade sitt stöd under Stockholm Pride.

Juli

"12 stegsbehandlingen har räddat mitt liv"

– Behandlingen har räddat mitt liv, säger Janne som har genomgått 12-stegsprogrammet vid anstalten Skänninge. Varje år genomgår hundratals klienter i kriminalvården programmet för ett liv utan droger och kriminalitet.

Nya videor från våra seminarier i almedalen

Kriminalvården anordnade två seminarier under Almedalsveckan i Visby 2014. De finns nu tillgängliga online i en något förkortad form.

Kvinnan är gärningsmannen

Kriminalvårdens andra seminarium Kvinnan är gärningsmannen var fullsatt under torsdagen. Vid seminariet varvades både forskning och praxis.

Fullsatt i Almedalen

Onsdagens seminarium Dömd för alltid  på Strand Congress och Event i Almedalen är fullsatt till sista plats när Nils Öberg, Kristoffer Johansson, Unga Kris Power och filosofen Torbjörn Tännsjö samtalar om offentlighet, integritet och rätten till en andra chans efter avtjänat straff. I publiken sitter både före detta kriminella och många samhällsintresserade almedalsbesökare.

Kriminalvården på plats vid Almedalen

Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen. Det är Kriminalvårdens seminarier vid Almedalsveckan. Informationschef Pelle Ekman berättar om våra aktiviteter och varför vi deltar.

Juni

Viktigt att synliggöra våra klienter

Den 3 juli arrangerar Kriminalvården seminariet Kvinnan är gärningsmannen vid Almedalen. Där ska forskaren Jenny Yourstone och projektledaren Lovisa Nygren berätta om den komplexitet som finns i arbetet med kvinnliga klienter. De kan vara både offer och förövare – samtidigt.

Tidningen Omkrim är här

Kriminalvården satsar på en ny tidning. Myndigheten förlitar sig inte enbart på intranät och webb utan väljer att även ge ut en välmatad tidning.

Följ Kriminalvården i Almedalen

Snart är det dags för Almedalen. Den 2 och 3 juli arrangerar Kriminalvården i seminarierna Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen.

Ungdomssatsning i Haparanda

Anstalten Haparanda ändrar inriktning och kommer att bestå av ungdomsavdelningar när Kriminalvården bygger om och investerar i anstalten. Därmed får verksamhetsområdet Norrbotten två ungdomsanstalter, Luleå och Haparanda.

Kriminalvården deltar i Nordiskt Forum Malmö 2014

I år medverkar Kriminalvården i två seminarier vid Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women´s Rights, Nordens största forum på temat kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Balkong gav guld till Tygelsjö anstalt

Tygelsjö anstalts naturbruksutbildning vann guld i Metro bostads balkongtävling på Malmö Garden Show. Intagna har sedan i vintras jobbat med bidraget En balkong mot Medelhavet.

Maj

Dömdas situation – Kriminalvårdens teman i Almedalen

Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen, är namnen på Kriminalvårdens seminarier i Almedalen. Den 2 – 3 juli bjuder vi in till samtal om klienters situation, under och efter tiden i fängelse.

April

Kriminalvården rustar upp

Anstalten Kirseberg ska renoveras och moderniseras med start under våren 2015. Det beslutade generaldirektören under tisdagen.

Kriminalvården ökar kunskapen om kvinnliga intagna

Nu har vi fått en klarare och bredare bild av kvinnliga klienters psykiska hälsa, säger forskare Jenny Yourstone ansvarat för kartläggningen "Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige".

Kriminalvården satsar på bibliotek

– Vi ska definiera bibliotekens roll i modern kriminalvård, säger informationschef Pelle Ekman om det bibliotekslyft som Kriminalvården startar till hösten.

Kriminalvården undersöker orsaker till brott

– Frågan kring vad som orsakar kriminalitet är ganska komplex, men det som vi tittat på är kända överrisker för kriminalitet, säger Sebastian Lundström, forskare vid Kriminalvårdens utvecklingsenhet, som sammanfattat Kriminalvårdens aktuella forskning.

Mars

Kriminalvården fördjupar kunskapen om adhd

Kriminalvården presenterar en ny sammanfattning av förekomsten av adhd hos klienterna och framtida utmaningar kring adhd i kriminalvård.

Fokus på forskning och utveckling

På Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsdagar 25-26 mars på Folket hus i Stockholm presenteras det senaste forskningsläget inom de olika områden som berör Kriminalvårdens klienter, bland annat adhd och riskbedömningar.

Jordanien vill lära sig av vår Kriminalvård

Kriminalvården i Sverige och Jordanien står inför flera gemensamma utmaningar. Här finns möjligheter till samarbeten framöver.

Februari

Prime for life avvecklas

Kriminalvårdens behandlingsprogram Prime for life (PFL) har funnits för klienter som dömts för brott där det finns kopplingar till missbruk. En utvärdering av programmet visar att behandlingen kan öka risken för återfall i gruppen dömda för rattfylleri. Kriminalvården har därför beslutat att avveckla Prime for life.

Högre statsbidrag till ideella organisationer

Varje år ger Kriminalvården statsbidrag till olika frivilligorganisationer. I år fördelar vi tio miljoner kronor till åtta frivilligorganisationer. Det är en ökning med två miljoner i jämförelse med 2013.

Förslag om restriktioner

Åklagarmyndigheten presenterar idag flera förslag som kan bidra till färre restriktioner och motverka långa häktningstider. Idag, 3 februari, överlämnades en rapport med förslag till åtgärder till riksåklagaren.

Januari

Förtroendet för Kriminalvården ökar

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ är klara med sin nationella trygghetsundersökning för 2013.

Unga gör utställning

Ungas väg till kriminalitet, deras möte med Kriminalvården, synen på sig själva och vägen till arbete är utgångspunkten för projektet Ung i fängelse som Arbetets museum driver tillsammans med Anstalten Luleå och Riksförbundet Attention.

Unik rapport från Kriminalvården visar multiproblematik hos klienter

En unik rapport som Kriminalvården gjort visar att en mycket stor andel av de personer som döms till kriminalvård lider av psykisk och fysisk ohälsa. Många saknar också grundläggande utbildning så som grundskola och gymnasium. Värst drabbade är de under 21 år och kvinnorna. 

Barn till intagna vill ha mer stöd

Barn till föräldrar i fängelse och häkte behöver, på olika sätt och av olika aktörer i samhället, mer stöd. Det framgår av Kriminalvårdens färska rapport "Barn med frihetsberövade föräldrar" som bygger på en tidigare EU-studie där flera länder ingår.