Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården ökar kunskapen om kvinnliga intagna

11 april 2014

Nu har vi fått en klarare och bredare bild av kvinnliga klienters psykiska hälsa, säger forskare Jenny Yourstone ansvarat för kartläggningen "Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige".

Kvinnor i kriminalvården är en grupp med särkskilda behov. Därför är Kriminalvårdens kartläggning värdefull då den underlättar arbetet med att utveckla verksamheten och bemöta kvinnliga intagnas behov. Studien är genomförd i ett samarbete mellan utvecklingsenheten och Nationellt nätverk för kvinnliga klienter inom Kriminalvården.

Bredare kunskap och underlag

- Nu har vi fått underlag till och en bredare kunskap om vilka områden vi skulle kunna vidareutveckla. Vi har tittat på allt från om den intagna lider av depression, upplevt trauma under uppväxten till om hon upplever att hon har någon att vända sig till eller har en personlighetsstörning, säger Jenny Yourstone.

Rapporten visar att många kvinnliga intagna lider av stor psykisk ohälsa. Det är viktigt att jobba på flera olika områden och att vi har ett brett perspektiv. Om man tittar internationellt sett så går man mot alltmer individanpassade insatser.

Våldbrottsdömda kvinnor

Förutom psykisk ohälsa har även gruppen våldsbrottsdömda kvinnor undersökts. Under de senaste tio åren har våldsbrotten bland kvinnor ökat allt mer. Därför finns ett stort behov av att öka kunskapen om den här gruppen intagna.

Enligt Jenny Yourstone skiljer sig gruppen våldsbrottsdömda kvinnor på framförallt två punkter; de är oftare beroende av alkohol och flera har en borderline personlighetsstörning än övriga kvinnor som inte är dömda för våldsbrott. Förklaringen till att våldsbrotten ökar bland kvinnor behöver inte bero på att kvinnor blivit mer våldsamma per definition.

Hon tror snarare att förklaringen ligger i att kvinnor idag i större utsträckning gör samma saker som män – är ute på krogen, dricker alkohol och så vidare. Hon menar också att det kan vara så att attityden till våldsbrott har förändrats och att anmälningarna därför blivit fler, bedömningarna kan också ha blivit allt hårdare.

Nätverk för kvinnliga klienter

Kriminalvården arbetar aktivt med att öka kunskapen om kvinnor i kriminalvård. Förutom denna rapport finns även "Nationellt nätverk för kvinnliga klienter inom Kriminalvården" som ytterligare bidrar till att öka kunskapen. Det är ett samarbetsforum där Jenny Yourstone deltar tillsammans med kriminalvårdschefer från alla anstalter samt representanter från frivården, häkte och huvudkontoret.

- Det är bra att vi har det här nätverket som endast fokuserar på frågor som rör kvinnor, det ger oss bättre en överblick och vi kan snabbare lyfta frågor som är viktiga, avslutar hon.