Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården rustar upp

23 april 2014

Anstalten Kirseberg ska renoveras och moderniseras med start under våren 2015. Det beslutade generaldirektören under tisdagen.

Anstalten Kirseberg har varit verksam en längre tid och är i behov av en grundläggande upprustning. I dagsläget finns 108 anstaltsplatser i säkerhetsklass 2 och 43 omvandlade häktesplatser från häktet Malmö.

Anstalten får bättre lokaler

Eftersom att hela anstalten ska renoveras i en etapp kommer alla platser att stängas tillfälligt från den 1 juni 2015.

Kirseberg rustas upp.

Härefter ska Kriminalvården ta fram mer verksamhetsanpassade lokaler. Tidigare erfarenheter har visat på nackdelar av att stänga ner delar av en anläggning för renovering och därför gör man detta för bästa möjliga resultat.

- Det är bra att vi stänger helt under byggnationen, både för intagna och personalen. Det blir mindre säkerhetsmässiga konsekvenser och innebär även en effektivare byggnation, säger Anders Eriksson, kriminalvårdschef vid Kirseberg.

Det är samtidigt ett högt tryck på häktesplatser i södra Sverige. Därför kan Kriminalvården inte stänga häktesplatserna vid anstalten Kirseberg förrän de stängda platserna vid häktet Malmö, som nu genomgår en upprustning, är återöppnade.

Nya placeringar

Under renoveringen får klienter nya lämpliga placeringar och berörda medarbetare ska erbjudas arbete på andra anstalter och häkten. Det kommer att upprättas en plan för varje tillsvidareanställd medarbetare som berörs av omställningen, för att personalen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vara kvar inom myndigheten.

- Beslutet fick ett positivt mottagande då vi har gått och väntat på det här. Det är skönt att vi har ett datum att jobba emot och att vi nu kan komma igång, säger Anders Eriksson.