Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården satsar på bibliotek

9 april 2014

– Vi ska definiera bibliotekens roll i modern kriminalvård, säger informationschef Pelle Ekman om det bibliotekslyft som Kriminalvården startar till hösten.

I dagsläget är variationen av bibliotek och dess utbud stor inom myndighetens anstalter och häkten. Det kan handla om någon hyllmeter skänkta böcker på en enhet, till hela bibliotek med anställda bibliotekarier på andra ställen.

– Många av våra klienter läser sin första bok hos oss. Vi vet att läsning har stor betydelse för att kunna utvecklas både kunskaps- och känslomässigt, och då är tillgången på böcker avgörande. Möjligheten till läsning och även den personliga vägledningen måste därför bli mer likvärdig genom myndigheten, säger Pelle Ekman.

I modern biblioteksverksamhet ingår också kunskaper i informationssökning via dator. Här finns utmaningar för Kriminalvården eftersom tillgången till internet är Kumla bibliotekbegränsad för de intagna.

– Men går teknikutvecklingen framåt och blir en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhället måste även vi hänga med och förbereda våra intagna på den typen av kunskaper. Då bidrar vi till ökade kunskaper och bättre möjligheter att bryta den onda cirkeln, säger Pelle Ekman.