Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården undersöker orsaker till brott

8 april 2014

– Frågan kring vad som orsakar kriminalitet är ganska komplex, men det som vi tittat på är kända överrisker för kriminalitet, säger Sebastian Lundström, forskare vid Kriminalvårdens utvecklingsenhet, som sammanfattat Kriminalvårdens aktuella forskning.

I rapporten Orsaker till kriminalitet har Sebastian Lundström och Ralf Kuja-Halkola gått igenom samtliga vetenskapliga artiklar som fokuserat på bakgrundsfaktorerna till brottslighet, och som publicerats inom ramen för Kriminalvårdens samarbete med Karolinska Institutet och Göteborgs universitet under perioden 2007 till 2013.

Riskfaktorer för våldskriminalitet

- Vi har sett är att adhd, lågt IQ, låg ålder hos mamman vid första barnets födelse och hög ålder hos pappan vid barnets födelse är framträdande riskfaktorer för våldskriminalitet, säger Sebastian Lundström. I sammanställningen har det handlat om att bekräfta eller avfärda orsaker som skapar eller ökar sannolikheten för brott för att se om dessa orsaker fortfarande spelar roll när de testas i en så kallad genetisk sensitiv design.

Familjestruktur och omgivningsfaktorer

Resultaten visar på att det inte enbart är individer med den föreslagna riskfaktorn som bör vara fokus. Istället bör man ta hänsyn till hela familjestrukturen och dess omgivningsfaktorer för att nå en brottsreducerande effekt.

– Vi fann att adhd är associerat till brottslighet när hänsyn tas till familjära faktorer - både gener och miljö. Andra faktorer som fortfarande är förenade med brottslighet efter test för familjära faktorer är ålder på förälder vid barnets födelse och IQ, faktorer som är statiska och tämligen svårföränderliga, säger han.