Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förslag om restriktioner

3 februari 2014

Åklagarmyndigheten presenterar idag flera förslag som kan bidra till färre restriktioner och motverka långa häktningstider. Idag, 3 februari, överlämnades en rapport med förslag till åtgärder till riksåklagaren.

I rapporten finns förslag på åtgärder som Åklagarmyndigheten själva kan vidta samt förslag som kräver samarbete med andra aktörer eller som förutsätter lagändringar.

Ett av förslagen är att alla häktade ska kunna ges en laglig rätt till minst två timmars mänsklig kontakt per dag.

– Det är ett intressant förslag, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring de här frågorna som är mycket viktiga, säger Elisabeth Lager, chefsjurist i Kriminalvården, och fortsätter:

– Våra kriminalvårdare gör redan idag ett omfattande arbete med att bryta isoleringen för häktade med restriktioner. Vi ser till att skapa daglig kontakt med intagna, de träffar våra uppsökare för samtal kring förändringar, och vi föreslår samsittning för att minska isoleringen så mycket det går. Det finns också frivilligorganisationer som bidrar med besöksgrupper för häktade och även andliga vården är värdefull för häktade med restriktioner, säger Elisabeth Lager, och fortsätter:

– När det gäller unga i häkte har generaldirektören redan beslutat om att innehållet i häktestiden ska utvecklas för att unga inte ska hållas isolerade. Under 2014 kommer vi att kartlägga omfattningen av isoleringsbrytande åtgärder för klienter med restriktioner, vilket ska ge en bild av hur resurskrävande fler åtgärder för att minska isoleringen kan vara, avslutar Elisabeth Lager.

Förslagen är framtagna av en arbetsgrupp som sedan i juni 2013 har haft uppdraget att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. Förslagen från Åklagarmyndigheten finns att läsa i rapporten Häktningstider och restriktioner.

Länk till rapporten