Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Högre statsbidrag till ideella organisationer

13 februari 2014

Varje år ger Kriminalvården statsbidrag till olika frivilligorganisationer. I år fördelar vi tio miljoner kronor till åtta frivilligorganisationer. Det är en ökning med två miljoner i jämförelse med 2013.

- Frivilligorganisationer bidrar på ett mycket positivt sätt. Vårt uppdrag upphör efter frigivningen och det är då viktigt att andra goda krafter tar vid, säger Nils Öberg.

Kriminalvårdens mål är att ta till vara organisationernas resurser och kunskaper för att stärka de dömdas sociala situation och underlätta deras anpassning i samhället. Samarbete med ideella föreningar är ett komplement till myndighetsinsatserna.

- Frivilligorganisationer har visat att de har både förmågan och viljan att göra mer. Men idag räcker inte statsbidragen till och därför har vi även begärt att anslaget från regeringen ska öka, säger Nils Öberg.

Vill skapa bättre samarbeten

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) fick årets högsta statsbidrag på 3,6 miljoner kronor. Deras medlemmar har uppdrag som bland annat kontaktpersoner, stödpersoner och lekmannaövervakare. I tre år har de drivit Rättssäkerhetsprojektet med syfte att förbättra stödet till frivilligarbetare, för att brukaren/klienten ska få en rättssäker stödinsats av högre kvalitet. RFS har kunnat se att processen blivit mer effektiv när kommuner, myndigheter och föreningar samarbetar kring de lagreglerade frivilliguppdragen.

- Vi vill skapa bättre samarbete mellan myndigheter och frivilligarbetarna och på så vis bidra till en ökad kvalité i tillvaron för människor i utsatta situationer. Vi kommer också fortsätta att bidra till ökad kunskap om frivilliguppdragen för att fler ska vilja göra en insats för en medmänniska, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

Utöka familjestödet

En annan frivilligorganisation som också fick ett högt statsbidrag var Bryggan. De arbetar med att förbättra förhållandena för barn vars föräldrar är aktuella inom kriminalvården. Bryggan kommer i år att få 1,5 miljoner kronor. Enligt Niina Koivumaa, organisationssekreterare vid Bryggan, ger det ökade anslaget Bryggan möjlighet att se över om verksamhet som finansieras av statsbidraget även kan utökas till det familjestöd som intagna och deras familjer får.

- Vi är jätteglada. Det är en mycket stor ökning i jämförelse med förra året. Vi är tacksamma för att Kriminalvården ser värdet i vårt arbete och att de ger oss de resurser som vi behöver. Det här kan skapa fler möjligheter till anstaltsbesök inom Kriminalvården, säger hon.

Beviljade statsbidrag