Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Prime for life avvecklas

20 februari 2014

Kriminalvårdens behandlingsprogram Prime for life (PFL) har funnits för klienter som dömts för brott där det finns kopplingar till missbruk. En utvärdering av programmet visar att behandlingen kan öka risken för återfall i gruppen dömda för rattfylleri. Kriminalvården har därför beslutat att avveckla Prime for life.

Prime for life introducerades i liten skala i Kriminalvården 2004 med syftet att öka riskmedvetenhet kring alkohol och andra droger.

Majoriteten av klienterna som deltog hade begått alkoholrelaterade brott, främst gällde det rattfylleri- och våldsbrott.

- Vi har gjort för- och eftertester som visar att programmet påverkar våra klienters insikter och medvetenhet om skadeverkningar av alkohol och droger, säger Kriminalvårdens Martin Lardén, chef för central samordning vid behandlingsfrågor.

Användningen av programmet

Från början är PFL framtaget för personer som ännu inte påbörjat eller befinner sig i ett missbruk. Det har använts för gymnasieelever, värnpliktiga, högskolestudenter samt av myndigheter och företag. I vissa amerikanska delstater är det även obligatoriskt att gå programmet om man har dömts för rattfylleri.

- Det kan vara så att flera klienter inom gruppen med fotboja är för problemtyngda och har ett långvarigt missbruk och beroende bakom sig som gör att insatserna inom Prime for life är otillräckliga, fortsätter Martin Lardén.

Resultatet av utvärderingen

Vid utvärderingen av behandlingsprogrammet konstaterades det att återfallsrisken troligtvis inte minskar efter att de har deltagit i programmet och att risken för återfall i rattfylleribrott även kan öka. På grund av dessa oönskade resultat har Kriminalvården beslutat att avveckla PFL.

- Det här visar hur viktigt det är att vi kontinuerligt följer upp och utvärderar våra behandlingsprogram. Det är också viktigt att vi inte ser klienter med fotboja som en homogen grupp utan att vi anpassar behandlingen efter klienternas behov och risker för återfall i brott, säger Martin Lardén.

Senast Kriminalvården avvecklade ett behandlingsprogram som inte gav önskad effekt var 2010. Då togs ART (Aggression Replacement Training) ur bruk.