Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förtroendet för Kriminalvården ökar

14 januari 2014

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ är klara med sin nationella trygghetsundersökning för 2013.

Resultatet visar att svenskarna känner sig allt tryggare och att förtroendet för rättsväsendet som helhet ökar. Sedan 2006 har förtroendet för rättsväsendet ökat från 54 till 62 procentenheter.

Den största förtroendeökningen under 2013 står Kriminalvården för som ökar med 2 procentenheter. Under hela mätperioden, som sträcker sig från 2006 har Kriminalvården ökat mest, med hela 12 procentenheter.

- Det är glädjande att allmänheten känner allt större förtroende för vår verksamhet och för rättsväsendet överlag. Vi bedriver en verksamhet som syftar till att människor varje dag ska känna sig trygga. Det gäller allt ifrån vårt arbete med klienter och intagna, kontakter med anhöriga och brottsoffer till myndighetens kommunikation med allmänheten, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

- Att bygga upp ett förtroende är ett långsiktigt arbete. Siffrorna visar att vi är på rätt väg och det ska vi alla vara stolta och glada över, fortsätter Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

I undersökningen svarar 13 000 personer i åldrarna 16-69 år, ställer BRÅ frågor om man varit utsatt för brott, känsla av otrygghet, förtroende för rättsvårdande myndigheter samt brottsoffers kontakt med rättsväsendet. Minst förtroende för rättsväsendet har de som tror att brottsligheten ökar och de som har lågt förtroende upplever också en större känsla av otrygghet. Störst förtroende för rättsväsendet har, glädjande nog, de allra yngsta i mätningen, åldersgruppen 16-19 år.

Länk till rapporten