Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Unga gör utställning

9 januari 2014

Ungas väg till kriminalitet, deras möte med Kriminalvården, synen på sig själva och vägen till arbete är utgångspunkten för projektet Ung i fängelse som Arbetets museum driver tillsammans med Anstalten Luleå och Riksförbundet Attention.

Arbetets museum har fått närmare två miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att genomföra projektet som sker i samarbete med Kriminalvårdens anstalt i Luleå och Riksförbundet Attention. Projektet ska resultera i en utställning och syftet är att lyfta fram unga intagnas berättelser.
- Det blir en utställning om de ungas egna berättelser, och det är de unga själva som ska ta fram vad som ska visas i utställningen som ska öppna i januari nästa år, säger Annelie Egelin Tärning som är projektledare från Arbetets museum i Norrköping.

Ökad självkänsla

De unga intagna ges tolkningsföreträde och ansvaret för att jobba fram innehåll och form. Utställningen ska kunna gå på turné runt om i Sverige. På varje utställningsort kommer minst en tidigare ung intagen att anställas för att visa utställningen för grupper. Målet är att de unga som ingår i projektet ska få ökad självkänsla, känna social gemenskap och bli motiverade att ta egna initiativ till att komma ut i arbetslivet.

Utställning 2015

Som en del av projektet deltar de unga intagna i studiecirkeln Din egen berättelse. Studiecirkeln handlar om psykisk ohälsa och målet är att deltagarna ska finna styrka genom sina erfarenheter. Känslor kring skuld och utanförskap samt fördomar och generaliseringar om psykisk ohälsa tas också upp. Projektet kommer att ske i samarbete med Kriminalvården, Anstalten Luleå och Riksförbundet Attention – Norrbotten, Luleå. Utställningen öppnar den 24 januari 2015 på Arbetets museum i Norrköping.

Länk till projektet