Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Unik rapport från Kriminalvården visar multiproblematik hos klienter

7 januari 2014

En unik rapport som Kriminalvården gjort visar att en mycket stor andel av de personer som döms till kriminalvård lider av psykisk och fysisk ohälsa. Många saknar också grundläggande utbildning så som grundskola och gymnasium. Värst drabbade är de under 21 år och kvinnorna. 

Kriminalvården har gjort en kartläggning av de klienter som verkställer påföljder. Rapporten redovisas idag för regeringen och ger viktig kunskap om vilka behov av åtgärder som finns. Den berör faktorer som brott, antal domar, hälsa, utbildning, sysselsättning, försörjning, familjeförhållanden mm. Redovisningen omfattar personer i anstalt och frivård, ungdomar under 21 år och kvinnor.

-Analysen är värdefull och bekräftar den bild vi redan har. Den svåra situation våra klienter befinner sig i ställer stora krav på vår personals kompetens. Den visar tydligt hur viktiga våra insatser är när det gäller vård och behandling, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Analysen har gjorts med hjälp av Kriminalvårdens klientsystem och enkäter. Urvalet är ca 3 100 klienter. Även befolkningsdata från Statistiska centralbyrån, SCB, har används för att kunna göra en jämförelse med hela riket. Dess innehåll bekräftar i stora delar den forskning som finns på området och de insatser som redan görs. Kriminalvården erbjuder idag ett dussintal olika behandlingsprogram bland annat för klienter som missbrukar narkotika och alkohol, men även program som är riktade mot kriminalitet och kriminella attityder.

Problemen hos klienterna har börjat långt innan de döms till kriminalvårdspåföljd. Bilden visar tydligt att hela samhället har ett ansvar när det gäller att förebygga att unga personer utvecklar missbruk och kriminalitet.

-Vi får ibland unga personer till oss som hoppat av skolan i andra-tredje klass i lågstadiet. De måste fångas upp och få stöd långt innan situationen förvärras och blir så allvarlig att de till slut hamnar i Kriminalvården, säger Nils Öberg.

Kriminalvården har ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, Socialtjänsten, kommuner och frivilligorganisationer med flera.

-Analysen visar att våra insatser handlar om mycket mer än att ordna ett jobb. Det är flera grundläggande behov som behöver tillgodoses. Det kan vara t ex grundskola för att en person så småningom ska kunna genomgå en yrkesutbildning. Eller det kan vara vårdinsatser av olika slag, säger Nils Öberg.

Rapport från Kriminalvården