Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

"12 stegsbehandlingen har räddat mitt liv"

24 juli 2014

– Behandlingen har räddat mitt liv, säger Janne som har genomgått 12-stegsprogrammet vid anstalten Skänninge. Varje år genomgår hundratals klienter i kriminalvården programmet för ett liv utan droger och kriminalitet.

I Socialstyrelsens nya riktlinjer, som nyligen skickats på remiss, rekommenderas 12-stegsprogrammet som en effektiv behandlingsmetod av alkohol- och drogberoende. Anstalten Skänninge har Kriminalvårdens största uppdrag gällande 12-stegsbehandling för intagna.

– Det är glädjande för oss och ett kvitto på att vi bedriver rätt behandling för den här målgruppen, säger Jerry Johansson, chef för behandlingsprogram vid anstalten.

Janne har genomgått hela programmet på Skänningeanstalten efter ett liv som kriminell med ett 17-årigt drogmissbruk och flera avtjänade straff.

Vad har 12-steg betytt för dig?

– Behandlingen har räddat mitt liv. Jag har kommit till insikt om min problematik och gjort en inre förändring. Från att ha varit självisk och besatt av pengar och materiella ting har jag blivit ödmjuk inför livet och vill hjälpa andra. Att genomföra programmet i grupp är en styrka. Man får lära sig att våga vara sårbar inför gruppen och kan därigenom stärka varandra i behandlingen.

Vad är annorlunda den här gången?

– Jag har en plan efter frigivningen. Jag läser en högskoleförberedande kurs på anstalten och har blivit antagen till högskolestudier. Min dröm är att arbeta med ungdomar för att förhindra att fler hamnar i droger och kriminalitet. Jag har även skaffat mig en "sponsor" på utsidan, en coach som också genomgått 12-steg, och jag kommer att fortsätta gå på NA-möten (Anonyma Narkomaner).

Verktyg till förändring

Anita Bjärgvide har arbetat som 12-stegsterapeut i Skänninge i fyra år och följt Jannes resa på anstalten.

– Det är otroligt roligt att höra Janne och andra intagna berätta om sin förändring. För vissa tar det längre tid än andra, men ingen ska lämna anstalten utan att få med sig verktyg och veta vad som krävs för att klara ett liv utan droger och kriminalitet, säger Anita Bjärgvide.

Janne heter i verkligheten något annat.

Länkar

Tolvstegsbehandling i Skänninge

Anstalten Skänninge har 234 platser i säkerhetsklass 2. Vid anstalten finns fem bostadshus med behandlingsplatser. Det innebär att intagna som genomgår programmet skiljs från de klienter som är omotiverade till behandling. Cirka 240 klienter genomgår 12-stegsprogrammet varje år och på anstalten arbetar tolv alkohol- och drogterapeuter.

Programmet genomförs i tre delar och tar cirka tio månader att genomföra. För korttidsdömda erbjuder anstalten en intensivbehandling under sex veckor. För långtidsdömda finns 12-steg vidmakthållande vid både anstalten Skänninge och anstalten Skenäs, för de klienter som kan flyttas till en lägre säkerhetsklass.

12-stegsbehandling bedrivs vid anstalterna: Gävle, Helsingborg, Hinseberg, Karlskoga, Kirseberg, Nyköping, Skänninge, Österåker och Östragård.