Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nya videor från våra seminarier i almedalen

9 juli 2014

Kriminalvården anordnade två seminarier under Almedalsveckan i Visby 2014. De finns nu tillgängliga online i en något förkortad form.

Dömd för alltid

Kriminalvårdens första seminarium Dömd för alltid handlade om svårigheterna att påbörja ett nytt liv efter straffet när till exempel arbetsgivare och grannar allt lättare kan få ut uppgifter om brott och straff. Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör, diskuterade med Kristoffer Johansson, projektledare för Unga Kris Power, och Torbjörn Tännsjö filosof.

Kvinnan är gärningsmannen

Under seminariet Kvinnan är gärningsmannen berättade Lovisa Nygren, projektledare i Kriminalvården, och Jenny Yourstone, forskare i Kriminalvården, om den komplexa bakgrund dömda kvinnor har, där missbruk, trauman från barndomen och olika diagnoser kopplade till missbruk är vanligt förekommande.