Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Följ Kriminalvården i Almedalen

26 juni 2014

Snart är det dags för Almedalen. Den 2 och 3 juli arrangerar Kriminalvården i seminarierna Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen.

– Det är ett unikt tillfälle för oss att visa upp Kriminalvården och öka förståelsen för vårt arbete och uppmärksamma dömdas situation. Vi når ut till samarbetsaktörer, politiker, opinionsbildare och media, säger Kicki Wallmo, kommunikatör vid Kriminalvården.

På plats kommer Kriminalvården att direktrapportera via text och video. Vi ska även delta i andra organisationers arrangemang som till exempel Barnombudsmannens seminarium Vad han än gjort så är han min pappa.

– Det är ett sätt att synliggöra bredden i Kriminalvårdens arbete och sprida kunskap om de frågeställningar vi tar upp i Almedalen, säger hon, säger hon.

Årets seminarier heter Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen. Det första temat handlar om stigmatiseringen, hur offentliga register kan försvåra tidigare dömdas möjlighet till en andra chans när de kommer ut i samhället. Det andra temat tar upp kvinnliga klienter både som offer och förövare på samma gång och beskriver den komplexitet som finns i deras bakgrund och i vårt arbete med att bemöta deras behov.

Kriminalvårdens seminarier i Almedalen

Dömd för alltid

Dömd för alltid uttrycker de svårigheter en klient möter när han eller hon ska påbörja ett nytt liv utan kriminalitet och missbruk. Att börja om kan bli svårt när till exempel arbetsgivare och grannar med en enkel knapptryckning kan få ut uppgifter från register som beskriver brottet och straffet. Det finns också webbplatser som ägnar sig åt att hänga ut dömda med personuppgifter och bild.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg diskuterar tillsammans med filosofen Torbjörn Tännsjö och projektledare för Unga KRIS Power Kristoffer Johansson om hur stigmatiseringen påverkar klienters möjligheter till en andra chans efter avtjänat straff. Är registren en del av vår vardag som vi måste förhålla oss till och vad kan utdraget egentligen berätta om en persons liv?

Onsdag 2 juli klockan 16.00 - 17.00. Wisby Strand Congress & event.

Kvinnan är gärningsmannen

En minoritet av våra klienter är kvinnor, cirka fem procent och ofta är de både offer och förövare samtidigt. Kvinnornas bakgrund är komplex, ofta med såväl missbruk som trauman och olika diagnoser kopplade till missbruk.

Forskaren Jenny Yourstone som har släppt en studie om kvinnors hälsa och Lovisa Nygren, projektledare, samtalar om kvinnliga klienters vardag. Hur kan vi tillsammans bryta den onda cirkeln och skapa bättre förutsättningar för dömda kvinnor? Du får höra dömda kvinnors egna berättelser om vad de har upplevt och hur de ser på sina liv.

Torsdag 3 juli 10:30-11:30. Wisby Strand Congress & event.

För mer information kontakta:

Kicki Wallmo, kommunikatör, 011-49 630 88
Cathrine Söderberg, pressekreterare, 040-69 269 19

Debattartikel