Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården deltar i Nordiskt Forum Malmö 2014

12 juni 2014

I år medverkar Kriminalvården i två seminarier vid Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women´s Rights, Nordens största forum på temat kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Ida Rosengren, Kriminalvårdens utredare för Unga och Våldsamma klienter kommer att medverka vid seminariet Malmös nya plan för Kvinnofrid – hur tänker vi framåt? Det hålls av Malmö stad som arbetar på en plan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer.

– Jag kommer att lägga fokus på hur vi inom Kriminalvården arbetar med våld i nära relationer och vår syn på brottsutsatta. Jag kommer även berätta om regeringsuppdraget Unga och Våldsamma män med fokus på hur vi kan tänkas arbeta vidare med våld i nära relation och sexualbrottsklienter, säger Ida Rosengren.

Kriminalvården deltar även i seminariet "I allMÄNhetens tjänst – när normer styr myndighetsarbete" tillsammans med andra myndigheter och kommer prata om hur de arbetar för att skapa verksamheter som tjänar alla likvärdigt. Ulf Jonson, chef vid Klientenheten representerar Kriminalvården i seminariet.

– I seminariet ska Ulf Jonson prata om den manliga normen i vår verksamhet, vad vi gör åt den och hur vi hanterar stereotypa och begränsande normer kring kön. Tillsammans med 17 andra myndigheter har vi fått ett regeringsuppdrag att arbeta för en jämställd verksamhet så det är en självklarhet för oss att medverka i detta forum, säger Hedvig Stenius, projektledare på Klientenheten för regeringens jämställdhetsuppdrag.

Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM, kommer att ha en monter (D15) med information om myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

Kriminalvårdens aktiviteter:

Seminariet "Malmös nya plan för Kvinnofrid – hur tänker vi framåt?"
Fredagen den 13 juni kl.14:00-15:30, Brantenberg på MalmöMässan. Gratis inträde.

Seminariet "I allMÄNhetens tjänst – när normer styr myndighetsarbete"
Lördagen den 14 juni kl.10:00-11:30, Quam på MalmöMässan. Gratis inträde.