Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ungdomssatsning i Haparanda

24 juni 2014

Anstalten Haparanda ändrar inriktning och kommer att bestå av ungdomsavdelningar när Kriminalvården bygger om och investerar i anstalten. Därmed får verksamhetsområdet Norrbotten två ungdomsanstalter, Luleå och Haparanda.

Ett led i att förstärka Kriminalvårdens arbete med unga och våldsamma klienter är att inrätta särskilda ungdomsavdelningar. Stor erfarenhet och kompetens av arbete med ungdomar finns redan på den närliggande anstalten Luleå.

– Kriminalvården skjuter till åtskilliga miljoner på att säkra upp och bygga om fängelset i Haparanda. Vi har sedan tidigare en ungdomsanstalt i Luleå och nu blir även anstalten Haparanda en ungdomsanstalt. Med denna satsning kommer verksamhetsområde Norrbotten, som jag ansvarar för, att bli ledande i landet i arbetet med ungdomar. De är vår framtid och det är viktigt att så tidigt som möjligt bryta kriminaliteten och få in dem på rätt spår, säger Jan Wallin, kriminalvårdschef för verksamhetsområde Norrbotten.

Ungdomsavdelningar präglas av få klienter och hög personaltäthet. Den ändrade inriktningen på anstalten Haparanda sker enligt tidsplan i "Projekt Unga & Våldsamma klienter" och nu påbörjas ett arbete med att anpassa bland annat lokalerna för den nya verksamheten.