Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Viktigt att synliggöra våra klienter

30 juni 2014

Den 3 juli arrangerar Kriminalvården seminariet Kvinnan är gärningsmannen vid Almedalen. Där ska forskaren Jenny Yourstone och projektledaren Lovisa Nygren berätta om den komplexitet som finns i arbetet med kvinnliga klienter. De kan vara både offer och förövare – samtidigt.

Kvinnor kommer ofta sent in i Kriminalvården. De fångas inte upp av rättssystemet på samma sätt som män. Man kanske hellre ger dem en villkorlig dom, barn är ofta inblandade och så vidare. Det innebär att deras missbruk blir värre och att de får än svårare problembild än män, säger forskaren Jenny Yourstone som släppt studien "Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige".

Under seminariet kommer hon, tillsammans med projektledare Lovisa Nygren, som jobbat vid anstalten Sagsjön i många år, att prata om kvinnliga klienters vardag. Tillsammans förenar de perspektiven från forskning med verksamheten.

– Vi vill synligagöra våra kvinnliga klienter. Även om kvinnorna är en förhållandevis liten grupp så finns det inom gruppen en stor spridning av behov som behöver behandlas i rätt ordning, säger Lovisa Nygren.

– För att föra arbetet framåt är det viktigt att vi fortsätter arbeta med individuellt anpassade insatser och att vi utvecklar verksamheten för kvinnor.

På plats kommer Kriminalvården bland annat att visa en video där intagna kvinnor berättar om sina liv.