Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dömdas situation – Kriminalvårdens teman i Almedalen

14 maj 2014

Dömd för alltid och Kvinnan är gärningsmannen, är namnen på Kriminalvårdens seminarier i Almedalen. Den 2 – 3 juli bjuder vi in till samtal om klienters situation, under och efter tiden i fängelse.

Det krävs mer än ett avtjänat straff för att tidigare dömda inte ska hamna i utanförskap. I Kriminalvårdens uppgift ingår att skapa förutsättningar för dömda att kunna återvända efter avtjänat straff till ett liv utan kriminalitet och missbruk. Men för att lyckas måste de få en andra chans.

– Vi vill synliggöra den stigmatisering av dömda som vi upplever ökar i samhället och som vi är oroade över. Utan jobb och bostad är det närmast omöjligt för våra klienter att komma tillbaka, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg, som själv deltar i Almedalen.

Kriminalvården har en viktig uppgift i att bidra till samhällsdebatten i dessa frågor. I myndigheten finns stor erfarenhet och expertkunskap om dömdas situation och utmaningar efter strafftiden.

– Om vi kan öka samhällets tilltro till människors förmåga att utvecklas och förändras, och visa att det är möjligt, skapar vi bättre förutsättningar för att våra klienter ska lyckas i sina fortsatta liv. På sikt bidrar det till färre återfall i brott, säger Nils Öberg.

Kriminalvården ser gärna en engagerad publik under seminarierna och välkomnar frågor, kommentarer och sms-frågor under seminarierna. Den som inte har möjlighet att vara på plats i Almedalen kommer att kunna se seminarierna på Kriminalvårdens webb.

Kriminalvårdens seminarier i Almedalen:

Seminarium 1: Dömd för alltid

Dömd för alltid uttrycker de svårigheter en klient möter när han eller hon ska påbörja ett nytt liv utan kriminalitet och missbruk. Att börja om kan bli svårt när till exempel arbetsgivare och grannar med en enkel knapptryckning kan få ut uppgifter från register som beskriver brottet och straffet. Det finns också webbplatser som ägnar sig åt att hänga ut dömda med personuppgifter och bild.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg diskuterar tillsammans med filosofen Torbjörn Tännsjö och Unga KRIS förbundsordförande Kristoffer Johansson hur stigmatiseringen påverkar klienters möjligheter till en andra chans efter avtjänat straff. Är registren en del av vår vardag som vi måste förhålla oss till och vad kan utdraget egentligen berätta om en persons liv?

Onsdag 2 juli 16.00 - 17.00

Wisby Strand Congress & event

Semininarium 2: Kvinnan är gärningsmannen

En minoritet av våra klienter är kvinnor, cirka fem procent och ofta är de både offer och förövare samtidigt. Kvinnornas bakgrund är komplex, ofta med såväl missbruk som trauman och olika diagnoser kopplade till missbruk.

Forskaren Jenny Yourstone som har släppt en studie om kvinnors hälsa och Lovisa Nygren, projektledare, samtalar om kvinnliga klienters vardag. Hur kan vi tillsammans bryta den onda cirkelnoch skapa bättre förutsättningar för dömda kvinnor? Du får höra dömda kvinnors egna berättelser om vad de har upplevt och hur de ser på sina liv.

Torsdag 3 juli 10:30-11:30

Wisby Strand Congress & event

För mer information kontakta:

Kicki Wallmo, kommunikatör, 011-49 630 88
Cathrine Söderberg, pressekreterare, 040-69 269 19