Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Jordanien vill lära sig av vår Kriminalvård

4 mars 2014

Kriminalvården i Sverige och Jordanien står inför flera gemensamma utmaningar. Här finns möjligheter till samarbeten framöver.

- De är lika intresserade av oss som vi är av dem. De vill ha fortsatt stöd för att leva upp till de mänskliga rättigheterna. säger Karin-Malin Eriksson, expert i internationella frågor.


 

I januari besökte Karin-Malin Eriksson tillsammans med sina kollegor Jacques Mwepu och Martin Gillå Jordanien för att föreläsa och utbilda kriminalvårdschefer i genusperspektiv i kriminalvård. Syftet var också att få en förståelse för Jordaniens kriminalvård och se över möjligheter till samarbeten. Även om Jordaniens kriminalvård finns i en annan kontext fanns flera gemensamma utmaningar. En av dem var att antalet kvinnliga klienter ökar.

Behov av ökade resurser

Jordaniens kriminalvård har bedömt att deras kvinnliga klienter behöver mer resurser materiellt, men framför allt vad gäller stöd för psykisk ohälsa.

- Jordaniens kriminalvård har uppmärksammat att det finns en ovilja att se problemet. De strävar mot att modernisera synen på kvinnor och att höja kunskaperna i samhället om vad som händer på anstalt, bland annat med hjälp av media. De arbetar även med att öka andelen kvinnor som arbetar i kriminalvården, säger Karin-Malin Eriksson.

Vid Jordaniens anstalter erbjuds arbetsträning till klienter inför framtida arbeten inom fabriker. Om de sköter sig har de ofta goda möjligheter till fortsatt arbete efter att de har blivit villkorligt frigivna.

- Jordanien har fått bra resultat när det gäller återfall i brott. De har en fantastisk kontakt till arbetsmarknaden vilket gör att deras återanpassning till samhället blir allt lättare, säger Karin-Malin Eriksson.

En fungerande besöksverksamhet


 

Jordaniens kriminalvård har satsat mycket på sin inomhus- och utomhusmiljö och möjliggjort att klienter kan laga mat tillsammans med anhöriga och att flera familjer kan vara på besök samtidigt.

Karin-Malin Eriksson uppmärksammade att den jordanska kriminalvården var duktig på att reflektera över religion då de har gjort det möjligt för intagna att utöva olika religioner. Enligt henne behöver vi lära oss mer om kriminalvård i muslimska länder, då vårt internationella arbete för FN och EU (fredsbevarande insatser) sannolikt kommer att öka i regioner där dessa kunskaper kommer ha stor betydelse.

- Både Nordafrika och Mellanöstern ser ut att vara områden där svensk kriminalvård kommer att öka sitt stöd framöver och där har vi mycket att lära av våra jordanska kollegor. Samtidigt har Jordanien uttryckt viljan att bli pionjärer inom kriminalvård och rättskedjan i stort i sin region och där har vi mycket erfarenhet att erbjuda. Vi kommer att odla våra relationer med Jordaniens kriminalvård. Det ser lovande ut, säger hon.