Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Luleå blir landets nordligaste Krami

5 november 2014

Målet är att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. 

Invigningen av Krami i Luleå ägde rum i början av veckan då Kriminalvårdens regionchef Per- Erik Gustavsson, Gerd Bergman verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen Luleå kommun och Daniel Nilsson, chef på Arbetsförmedlingen var på plats. 

 

Krami är en verksamhet där myndigheter och kommuner samverkar och målet är att deltagarna ska ges förut- sättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det är inte helt ovanligt att våra unga klienter aldrig har haft ett jobb. Krami är en effektiv metod där myndigheter i samverkan kan stödja individen och hjälper denne att komma in på arbetsmarknaden. Att vi nu kan inviga Krami Luleå gör mig mycket glad och visar att vi tre samverkanspartners tillsammans vill och kan bidra till minskat utanförskap, säger regionchef Per-Eric Gustavsson.

 

Fakta Krami:

Krami är ett myndighetssamarbete som startade i Malmö 1980 mellan dåvarande Kriminalvårdsverket och Arbetsmarknadsinstitutet (AMI), därav namnet.

Senare kom socialtjänsten med som samarbetspartner, och efterhand började Krami spridas till andra delar av Sverige.

I dag finns Krami på knappt 25 orter. Målet med verksamheterna är att deltagarna ska leva ett laglydigt liv, bli självförsörjande, bli delaktiga i goda sociala sammanhang samt få en fast förankring på arbetsmarknaden.