Kriminalvården

Pris för samverkan

10 november 2014

Kriminalvårdens regionchef Malin Aronsson fick ta emot pris när Göteborgs universitet uppmärksammade samverkan i Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Kriminalvården fick pris på Svenska Mässan.

Prisutdelningen, där styrgruppen för CERA mottog 2014 års samverkanspriset av Göteborgs universitet, ägde rum på Svenska Mässan under årets Doktorspromotion och priset delades ut av rektor Pam Fredman.

- Vi är stolta över att ha varit delaktiga i detta en längre tid och att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt av Göteborgs universitet, säger regionchef Malin Aronsson, som är Kriminalvårdens representant i styrgruppen.

CERA

CERA är en tvärvetenskaplig och partssammansatt centrumbildning mellan Göteborgs universitet, Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoU i väst/GR, Kriminalvården och Länsstyrelsen Västra Götaland.

CERA arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet och sprida vetenskaplig kunskap till yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevården och till andra intresserade.