Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Satsning på ungdomspsykologer

20 november 2014

Fler psykologer ska anställas inom Kriminalvården för att öka stödet till framförallt unga klienter.

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2013-2016 genomföra en särskild satsning för unga klienter*. Att öka psykologstödet för unga på häkte, anstalt och frivård är en del i satsningen.

 Vi kommer att satsa cirka 3,9 miljoner årligen på psykologer för unga i frivård och häkte, berättar Malin Karlsson som är utredare för projektet unga och våldsamma klienter. Det är en utökning med nio heltidsanställda psykologer. Utöver satsningen på frivård och häkte ska alla avdelningar på anstalt med utökat klientuppdrag för unga ha en psykolog på halvtid.

Målet med satsningen är att minska de skadliga effekterna av isolering och frihetsberövande och att öka förmågan att möta klienternas psykiska behov och få dem mer mottagliga för behandling.

 Vi tror på att bredda kompetensen kring de unga klienterna, säger Malin Karlsson. Dessutom är det viktigt att vi har en gemensam beskrivning av ungdomspsykologernas uppdrag, så att vi arbetar på ett enhetligt sätt inom Kriminalvården.

* Klient som skrivs in i häkte, frivård eller anstalt före den dag då han eller hon fyller 21 år ska betraktas som ung under aktuell verkställighet och därpå följande eventuell övervakning, dock längst till den dag han eller hon fyller 24 år.